logga venso elektronik web v5
Avsyning - Mätning - Elektronik

Spara Lödspetsar!

Matnyttig information om hur man kan spara lödspetsar och pengar samt effektivisera sin lödning. Spetsar är förbrukningsvaror, hur ofta de behöver bytas beror på hur mycket och vid vilken temperatur man löder, och hur väl man underhåller spetsarna. Även hylsor och svampar skall bytas ut med jämna mellanrum.

Läs även dokumentet "Varför sliter blyfritt på lödspetsarna?"


 • Använd rätt temperatur!

 • Vid lödning bör man alltid hålla sig till lägsta möjliga temperatur, förvärmning med värmehäll hjälper till att hålla tempera-turen nere. Lägre temperatur skonar spetsarna och ger bra kvalitet i lödfogen. Riktvärde för blyfritt; 360°C. Vid högre tem-peraturer förkortas spetsens livslängd dramatiskt.
 • Stäng av lödstationen när den inte används!

 • Värme, och därmed oxidation, är lödspetsens värsta fiende. Dessutom åldras värmeelement och hylsor i onödan.
 • Har du en digital station, aktivera då setback-funktionen som gör att stationen går ner i viloläge efter t ex 20 minuter och stängs av efter t ex 60 minuters inaktivitet.
 • Optimal lösning för att spara spetsar är att använda en lödstation med brytarfunktion i lödpennshållaren, så att temperaturen går ner direkt (till 0°C eller förinställd setback temp, t ex 150°C).
 • Använd rätt lödtenn!

 • I samband med övergången till blyfritt trådtenn ökar påfrestningen på lödspetsarna. Använd gärna Almits blyfria trådtenn med spetsunderhållande egenskaper. Kontakta Venso för mer information.
 • Använd metalltrassel!

 • Vid torr rengöring av spetsarna undviker man temperaturchocker som kan resultera i mikrosprickor. Dessutom undviker man att göra spetsen för ren, vilket lätt blir fallet med svampar.
  WDC trassel – 51512499

 


 • Om man ändå föredrar rengöring med svamp!

 • Svampen skall inte vara torr, och inte heller för blöt, utan just fuktig. För blöt svamp gör att spetsen utsätts för kraftig ter-misk stress, detta leder till mikrosprickor i spetsens ytterhölje, vilket förkortar spetsens livslängd.
 • Lämna kvar lod på spetsarna!

 • Mata på några millimeter lod, detta förhindrar oxidation av spetsarna, oxidationen förkortar annars spetsarnas livslängd och försämrar spetsens vätbara yta. Torka av spetsen innan lödning, inte efter.

 • Förtenna spetsen med Tip Activator!

 • Spetsförtenningsmedlet Tip Activator är ett (blyfritt) hjälpmedel med vilket man avoxiderar spetsarna. Gör man detta re-gelbundet förlänger man spetsarnas livslängd. Torka sedan av spetsen ordentligt innan ny lödning påbörjas.
 • Använd svampen för att noggrant torka av Tip Activator från spetsen.

 


 • Byt metalltrassel och svampar vid behov!

 • Svamp och trassel används för att göra rent spetsen. När svampen inte är mer än ett diffust gult ludd nere i svamphållaren är det hög tid att byta den. Svampar är billigare än spetsar, man sparar pengar på att byta dem ofta. Detsamma gäller givetvis metalltrasslet; när det består av mer tenn- och flussrester än trassel har sista förbrukningsdatum passerats med råge.
 • Byt spetshylsor vid behov och/eller använd flera hylsor!

 • Det är vanligt att man har flera hylsor, en till varje spets, för den som byter spets ofta. Detta sparar i längden både tid och pengar, dessutom kommer hanteringen av spetsarna att mildras. I samband med spetsbyte utsätts spetsen ofta för mekaniska påfrestningar och termisk stress.
 • Spetshylsorna åldras, de blir smutsiga och oxiderade. Byter man inte hylsa fastnar den för eller senare på lödpennan, går man då på hylsan med en tång för att få av den kommer värmeelementet att skadas.
 • Använd destillerat vatten!

 • Detta är en bidragande åtgärd, knappast avgörande, men det har definitivt effekt i längden. Vattnet är renare och därmed slipper man avlagringar av mineraler.
 • Lägg aldrig spetsen på svampen vid spetsbyte

 • Detta skadar spetsen och i längden även värmeelementet. När spetsen läggs på svampen bränns svampens föroreningar in i spetsen. Dessa överförs till värmeelementet vid nästa byte, och värmeledningsförmågan mellan element och spets försämras radikalt.

WellerEremAlmitDeloTotechVision Engineeringoptilia h40Hirox

Om företaget

Venso Elektronik AB är ett företag med 30 års erfarenhet av försäljning och import av industriprodukter till den skandinaviska elektronik- och verkstadsindustrin.

Integritetspolicy

 

Kontakt

VENSO Elektronik AB
Ögärdesvägen 21
SE-433 30 PARTILLE
Sweden

Telefon: 031-3400250 - Fax: 031-3400275 - E-post: info@venso.se