logga venso elektronik web v5
Avsyning - Mätning - Elektronik

W454

 W454 Front_w_MatrixCases_Angled

 

W454  Den modulära och flexibla högspänningstestaren

Kabel- och funktionstestaren W454 erbjuder tester upp till 2250 VDC/1500 VAC och strömnivåer upp till 3 A för att kunna testa och mäta kablar, kabelstammar och komponenter inom exempelvis flyg- och rymdindustrin, medicinteknik och järnvägsindustrin.
Testsystemet tillåter kontinuitetstest i milli-Ohm området, isoleringsmätning i Giga-Ohm området samt även mätning av motstånd, kondensatorer, induktorer och reläer.

Huvudfunktioner

 • Hög prestanda för en mängd olika användningsområden
 • Nästan oändligt antal testpunkter i ett uppdelat nätverk av enheter
 • Modulär systemarkitektur för en optimerad anpassningsbarhet enligt testkraven

Hög prestanda för en mängd olika användningsområden

 • Programmerbara ström-/spänningskällor upp till 3 A och 2250 VDC/1500 VAC
 • Olika generatorer för högströmsapplikationer upp till 25 A
 • Externa generatorer för funktionstester upp till 125 VDC/250 VAC kan integreras
 • Exakta motståndsmätningar från 3 mOhm

Nästan obegränsat antal testpunkter i ett uppdelat nätverk av enheter

 • Upp till 500.000 testpunkter är möjligt
 • Effektiv ETE 454 expansionsenhet med extern strömkälla finns i ett antal olika storlekar och modeller för att öka antal testpunkter inom nätverket
 • Kompakta, viktoptimerade rack för matriskort möjliggör användningsområden enligt DIN EN 2283 (test av flygplanskablage) inuti flygplan
 • Korta adapterkablar
  • Enklare sammankoppling med enheten under test (UUT)
  • Förbättrad arbetssäkerhet
  • Ökad mätprecision jämfört med längre adapterkablar

Modulär systemarkitektur för en optimerad anpassningsbarhet enligt uppsatta testkrav

 • Flexibel utrustning med testpunktsmoduler för olika specifikationer för at att möjliggöra en kostnadsoptimerad lösning
 • Hybridmoduler där testpunkterna kan växelvis användas som testpunkter eller power points med extern spänningskälla
 • Combi-moduler där varje punkt kan användas som testpunkt eller powerpoint samtidigt
 • RLC-mätare för att kunna mäta alla kombinationer av motstånd (R), induktans (L) och kapacitans (C) med programmerbara frekvenser.
 • Skräddarsydda komponenter för speciella testkrav samt även annan specialutrustning som finns tillgängligt på begäran

CEETIS – Programvara för användarvänlig drift och programmering

 • Genom att använda ett komponentbibliotek kan automatiserade testprogram utvecklas även för komplexa funktionstestkrav
 • Grafisk display över nätverket av enheter
 • Innovativ ID-igenkänning för att slumpmässigt kunna koppla in adapterkablar till valfritt uttag
  • Ingen tidsåtgång för att tilldela olika kontakter
  • Inga fel till följd av felaktiga kopplingar

Typiska användningsområden

 • Test av säkerhetsrelaterade kablar och kabelstammar
 • Test av passiva komponenter eller elektriska delmontage
 • Skyddsjords- eller högströmstest upp till 25 A
 • Test av kabelstammar med operativ spänning högre än 25 VAC/60 VDC
 • Kvalitetskontroll och batchtestning

Applikationer

 • Solceller på satelliter
 • Kablage i satelliter
 • Smartphone-kablar

Typer av test

 • Kontakt
 • Kortslutning
 • Komponent
 • Isolering
 • Elektrisk genomslagshållfasthet
 • Funktionellt test av knappar och brytare
 • Funktionellt test av reläer
 • Komponenttest med RLC-mätare

WellerEremAlmitDeloTotechVision Engineeringoptilia h40Hirox

Om företaget

Venso Elektronik AB är ett företag med 30 års erfarenhet av försäljning och import av industriprodukter till den skandinaviska elektronik- och verkstadsindustrin.

Integritetspolicy

 

Kontakt

VENSO Elektronik AB
Ögärdesvägen 21
SE-433 30 PARTILLE
Sweden

Telefon: 031-3400250 - Fax: 031-3400275 - E-post: info@venso.se